3 platformers

3platformers.PNGThe 8-bit guy heeft een review gemaakt van 3 recente platformers voor 8-bit commodore computers. De reviews betreffen Chees & Onion voor de VIC-20, Pets Rescur voor de Plus-4 en Sam’s Journey voor de Commodore 64. Klik hier.