Commodore: C65

Hier hebben we één van de meest zeldzame stukken. Er zijn ongeveer 50 C65’s gemaakt. De eerstgebouwde types gaven op het scherm C64DX aan, bij de latere modellen staat er C65.

Met een speciale toets kan je switchen tussen de C64 en C65 mode. De bedoeling was dat de machine volledig compatibel zou zijn met de C64 maar dat was dus niet zo. Dit kwam omdat men probeerde de C65 toepassingen zoveel mogelijk te behouden maar daardoor was de compabiliteit met de C64 programmatuur maar ongeveer zo tussen de 75-80%. Door het succes van de Amiga en de problemen met de VIC III controller en de daarmee gepaarde hoge kosten werd de ontwikkeling al snel stilgezet. Wat technische gegevens voor de liefhebber: de chip die in de C65 zit is een CSG 4510 (R3), oftewel een gemodificeerde 65CE02 met twee 6526 CIA’s. De kloksnelheid is 3.54MHz. Verder bezit de machine 128K RAM, max 8MB(!), 128K ROM met een ingebouwde Commodore 64 ROM, BASIC V10, een geïntegreerde 1581 diskdrive; eem RAM expansion poort, een cartridge poort (gebaseerd op een Plus4/C16 poort, dus niet op die van de C64), en een niet werkende! RF poort. Ook zit er een dubele SID chip in voor stereo geluid.

 
The C65 was supposed to be successor to C64. Commodore build around 50 units. When you start the machine the first ones who Commodore build were displaying C64DX, the latest display C65. The chip in the C65 model is a CSG 4510 (R3), a modified 65CE02 carrying two 6526 CIA’s. The clock speed is 3.54MHz. 128K RAM, max 8MB, 128K ROM, integrated 1581; RAM expansion port; cartridge port (based on the plus/4 and C16’s port), and a useless! RF port. Double SID chips for stereo sound (8580R5). The C65 had a special version of the 7510 with lot of new opcodes, great graphic modes (better than the Atari ST or the Amiga !) and a great new processor: the DMA/Blitter. This chip could be programmed with a list of instructions to copy or set blocks of memory. The machine was meant to be fully compatible with the C64, but wasn’t. A special key was added on the keyboard to switch between the C64 and C65 mode. The 65, on the other hand, actually emulates the 64 while keeping all its enhanced features active (runs for example at a lower clock speed). Because of this, the C65 is really only around 75-80% compatible with 64 programs. The development of this machine was stopped (apparently because of problems with the VIC III controler and because of the cost of this computer), and because of the success of the Amiga.