Chuck Hutchins – petSD+

Chuck Hutchins heeft een video gemaakt over de assemblage en het testen van een petSD+ version 2.4. Dit is een SD kaart lezer voor de Commodore PET. Klik hier.